ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 19/03/1974

התקציב לשנת הכספים 1974(דברי הסבר מפי שר האוצר)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים