ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 17/03/1974

חוק בול בטחון (תיקון והארכת תקופת ההיטל) (תיקון מס' 10), התשל"ד-1973; חוק התקציב (מס' 3) לשנת הכספים 1973, התשל"ד-1974; חוק לעידוד החיסכון (ערבות למלוות והנחות ממס הכנסה) (תיקון מס' 2), התשל"ד-1974; חוק עידוד התעשייה (מסים) (תיקון מס' 2), התשל"ד-1974; צו מס נסיעות חוץ (פטור) (תיקון), התשל"ד-1974; תקנות החיילים המשוחררים (מתן מענקים, מלוות וערבויות לצרכי שיקום מקור פרנסה של עובד עצמאי), התשל"ד-1974

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים