ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 14/03/1974

הצבעה על חוק התקציב (מס' 3) לשנת הכספים 1973-תשל"ד-1973

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים