ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 12/03/1974

הצעת תקציב של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת התשיעית לשנת הכספים 1974; שינויים בתקציב לשנת 1973; תשובת שר האוצר על הדיון על מצב המשק

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים