ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 08/03/1974

חוק הארכת מועדים, התשי"ז-1957 תקנות בדבר הסדרים לפרעונם של תשלומים נדחים (המשך הדיון); חוק החיילים המשוחררים (הוראת שעה), התשל"ד-1973; חוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה), התש"ט-1949

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים