ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 06/03/1974

אישור אגרת רדיו וטלוויזיה לשנת הכספים 1974

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים