ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 04/03/1974

הצעת רביזיה של החלטת הוועדה בעניין חוק הארכת מועדים; הצעת תקציב מספר 3 לשנת הכספים 1973- אומדן ההכנסות; תשובת שר האוצר על שאלות חברי הוועדה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים