ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 01/03/1974

חוק הארכת מועדים, התשי"ז- 1957, תקנות בדבר הסדרים לפרעונם של תשלומים נדחים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים