ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 28/02/1974

תקנות בדבר מתן מענקים מלוות וערבויות לצרכי שיקום מקור פרנסה; תקנות בדבר תור בשליחה לעבודה והכשרה מקצועית; תקנות בדבר תשלום שכר לימוד על ידי המדינה ועדיפות בקבלה ללימודים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים