ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 26/02/1974

הבהרות מנכ"ל משרד התחבורה לסעיפים: א. הפעלת משאיות שכורות מחו"ל, ב. מענקים והחזרים לתחבורה; הצעת תקציב מספר 3 לשנת הכספים 1973 (המשך דיון); התיישבות חדשה -5, 6 מיליון לירות; חוק לעידוד החיסכון- אגרות חוב של בנק לפיתוח התעשייה בישראל בע"מ; חוק לעידוד החיסכון - איגרות חוב של חברת הירדן לחקירות בע"מ

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים