ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 20/02/1974

חוק התקציב (מס' 3) לשנת הכספים 1973, התשל"ד-1973

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים