ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 12/02/1974

בחירת יושב ראש לוועדה; חוק מלווה פיתוח (תיקון מס' 12), התשל"ד-1974; תקנות מלווה פיתוח (הוצאת סדרות), התשל"ד- 1974

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים