ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 11/03/1977

הפיקוח הממלכתי הפרלמנטרי על התכנית להקמת כורי-כוח גרעיניים באתר ניצנים - הצעה לסדר-היום של חה"כ ב. מואב; התפשטות נגד התועבה בחוצות הערים, בחזיתות של בתי הקולנוע, בקיוסקים למכירת עיתונים וכן תמונות תועבה בחלק מהעיתונים היומיים - הצעה לסדר-היום של חה"כ א. ורדיגר; חוק בניינים ציבוריים (סידורים מיוחדים לנכים), התשל"ז-1977 - הצעת חה"כ ח. גרוסמן; חוק הנוער (שפיטה ענישה ודרכי טיפול) (תיקון), התשל"ז-1977 - הצעת חה"כ נ. אליעד, מ. בן-פורת, א. גיבלבר, א. הרליץ, מ. ורטמן, ד. קורן, ב. צ. קשת; חריגות רבות באי

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים