ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 08/03/1977

חוק לתיקון פקודת שפיכתם של שמנים לתוך מי הים (מס' 3), התשל"ז-1977; חוק שיפוץ בתים ואחזקתם, התשל"ז-1977 - הצעת חוק של חברי הכנסת: ד. קורן, נ. אליעד וי. תמיר; מסקנות הוועדה בעניין זיהום הקרקע, מי תהום והאוויר בצפת; פניית שר הפנים אל הוועדה בדבר ביטול הדדי של אשרות כניסה בין ישראל לסאן מרינו

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים