ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 04/02/1977

מסקנות ועדת הפנים ואיכות הסביבה בעניין: חריגות רבות באישור אחוזי בניה על פי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965; שמיעת דו"ח מפי ח"כ יוסף תמיר על מועצת אירופה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים