ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 01/02/1977

חוק הרשויות המקומיות (גמלאות לראש רשות ומגניו) (המשך)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים