ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 28/12/1976

הצעות לסדר של חברי הוועדה; חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 22)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים