ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 07/12/1976

חוק להארכת תוקף של תקנות-שעת-חירום (החזקת תעודת זהות והצגתה), התשל"ז-1976; חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 14), התשל"ז-1976

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים