ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 07/12/1976

חוק התכנון והבניה (תיקון מס' 9); שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים