ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 03/12/1976

חוק התכנון והבניה (תיקון מס' 9), התשל"ו-1976; חוק לתיקון פקודת שפיכתם של שמנים לתוך מי הים (מס' 3), התשל"ו-1976

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים