ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 30/11/1976

חוק התכנון והבניה (תיקון מס' 9) (המשך)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים