ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 23/11/1976

חוק המהנדסים והאדריכלים (תיקון מס' 4), התשל"ז-1976; חוק התכנון והבניה (תיקון מס' 6), התשל"ו-1975); חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (תיקון מס' 4), התשל"ז-1976

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים