ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 19/11/1976

בעיית גילוי נסיון בריחה מבית הסוהר באר-שבע - בקשת ח"כ י. בארי לקבל אינפורמציה ראשונית בעניין זה; בעיית הכושים העבריים- בקשת ח"כ י. תמיר לדון בסוגיה זו; חוק התכנון והבניה (תיקון מס' 9), התשל"ו-1976 (שמיעת הנציגים לגבי חוק זה)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים