ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 16/11/1976

חוק התכנון והבניה (הוראת שעה), התשל"ו-1976

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים