ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 16/11/1976

הקמת בי"ד ארצי לגיור; תיקון טעות בחוק הראשויות ה המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים