ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 09/11/1976

הצעות לסדר היום; חוק התכנון והבניה (הוראת שעה); חוק התכנון והבניה (תיקון מס' 9)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים