ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 05/11/1976

חוק למניעת הונאה בכשרות, התשל"ד - 1974 - (הוועדה קבלה החלטה לפנות לממשלה לחזור בה מהצעת חוק זו)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים