ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 02/11/1976

תקנות בדבר שינוי הוראות התקנון שבתוספת השנייה - (בחוק לתיקון פקודת העיריות סעיף 20) הצעת שר הפנים י. בורג

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים