ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 10/09/1976

חוק לתיקון פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים) (מס' 7), התשל"ד-1978

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים