ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 13/08/1976

חוק התכנון והבניה (תיקון מס' 6), התשל"ו-1975; חריגות רבות באישור אחוזי בניה על פי חוק התכנון והבניה התשכ"ה-1965- (הצעה לסדר היום של חברי הכנסת מ. חריש וע. אמוראי); פרידה מנציב בתי הסוהר הפורש וקבלת פנים לנציב הנכנס

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים