ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 11/08/1976

החלפת פקודת העיריות המנדטורית בחוקה מוניציפלית ישראלית (הצעה לסדר-היום של חבר-הכנסת ד. זכין) והודעת יושב -ראש מרכז השלטון המקומי על התפטרות הנהלת מרכז השלטון המקומי

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים