ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 04/08/1976

מס העסקים העירוני. (שמיעת הנציגים המוזמנים)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים