ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 27/07/1976

חוק לתיקון פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים) (מס' 7), התשל"ו-1976

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים