ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 13/07/1976

חוק התכנון והבניה (תיקון), התשל"ה-1974 (הצעת חוק -קל"ז) חברי הכנסת מ. ורטמן וי. תמיר

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים