ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 29/06/1976

דו"ח על קבלת משלחת של תושבי מעלות; הרכב המועצה הארצית לתכנון ובניה; חוק הבטיחות במקומות ציבוריים (תיקון)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים