ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 22/06/1976

חוק התכנון והבניה (תיקון מס' 7); חוק רשות הרבים (שמירה על נקיון)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים