ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 15/06/1976

המשך הדיון בסחיטת דמי חסות; הצעות לסדר היום; חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית), התשל"ו-1976; תיקון טעות בחוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 20)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים