ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 25/05/1976

חוק הרשויות המקומיות (סלילת מדרכות ), התשל"ד-1974-הצעת חוק מס' קי"ב של חבר-הכנסת י. מ. אברמוביץ

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים