ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 11/05/1976

חוק הבטיחות במקומות ציבוריים (תיקון), התשל"ה-1975

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים