ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 23/03/1976

הצעה לסדר היום; הצעת חוק לתיקון חוק רישום קבלנים וחוק המהנדסים והאדריכלים; חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 20)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים