ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 09/03/1976

בעיית גביית דמי חסות; חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 20); שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים