ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 02/03/1976

חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 20); תוספת שכר לעובדי כפיים בעיריית תל-אביב

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים