ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 27/02/1976

חוק המהנדסים והאדריכלים (תיקון), התשל"ו-1976; חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תיקון, התשל"ו-1976; חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (תיקון), התשל"ו-1976

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים