ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 20/02/1976

חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 20 ), התשל"ו-1975

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים