ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 17/02/1976

חוק התכנון והבניה (תיקון מס' 5), התשל"ה-1975; חוק התכנון והבניה (תיקון), התשל"ה-1974

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים