ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 10/02/1976

הצעת חוק בדבר חובת שמירת הנקיון ברשות הרבים; חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית); שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים