ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 10/02/1976

אינפורמציה מפי ח"כ תמיר על פעולות לשמירת איכות הסביבה בצה"ל ובמשטרת ישראל; חוק התכנון והבניה (תיקון מס' 5); חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 20)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים