ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 27/01/1976

הצעות ועדת המשנה בעניין סכנת התמוטטות של בתי-כנסת עתיקים ואתרי תיירות בצפת העתיקה; חוק התכנון והבניה (תיקון מס' 5); חוק התכנון והבניה (תיקון) (הצעת ח"כ ורטמן ותמיד; חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 16); שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים