ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 06/01/1976

בקשת שר הפנים להחזיר לדיון בוועדה את סעיף 8 של חוק הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה ביישובים); דו"ח ביניים על ביקר ועדת-המשנה בטמרה; הצעה לסדר היום בדבר מקרי השריפה האחרונים בת"א; חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 20); סקירה של ח"כ יריב על שליחותו בארה"ב; תקנות בדבר כללים לחלוקת התמורה של ארנונת רכוש

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים