ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 30/12/1975

הצעות לסדר; הקמת מחצבה בטמרה-כאבול-מטרד לתושבי האיזור ומפגע אקולוגי; הריסת ביתו ההיסטורי של הסופר ש. בן-ציון בת"א; חוק הכניסה לישראל (צו בדבר פטור בעלי דרכונים מסוימים מהוראת החוק); חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 20); סכנת התמוטטות של בתי-כנסת עתיקים ואתרי תיירות בצפת העתיקה; פניית שר הפנים להחזיר לוועדת הפנים את הדיון בסעיף 9 של חוק הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה ביישובים)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים